Om oss

Anders Larsson och Ulf Wibåge har vardera mer än 30 års erfarenhet från  finansindustrin  inom förvaltning av kapital och marknadsföring av förvaltningstjänster. Anders Larsson har tidigare bedrivit en motsvarande verksamhet i AL Finanskonsult.

Kombinationen av djupa förvaltningskunskaper och kunskap om fonder tror vi kommer vara till fördel för våra kunder då vi sannolikt kan hitta lämpliga fonder som klarar de högt  ställda krav som ni har på  förvaltarna idag. Kraven på fonderna är ofta att de skall leverera jämn avkastning utan för stort risktagande. Många kunder har även krav på etik och hållbarhet i sina placeringsreglementen.  Vi arbetar för att kunna erbjuda fonder som kan motsvara och lösa våra kunders önskemål.